Vad kommer hända

Stora förväntningar på 2022. Vi ska både para svart silver och pepper och salt i höst. Vi tar nya krafter med nya små liv och hoppas på ett bra år.